X slide 1
keresés

Elérhetőségek:

GIF Modul Kft.
+36-28/545-530
2170 Aszód, Falujárók útja 40.
különféle szolgáltatásokat kínál, többek között Massachusetts, including
 • Autóépítés
  • emelőgép
  • daru
  • kosaras autó
  • konténeremelő
  • felépítmény
 • Szerviz / Karbantatrás
  • Daruk szervizelése, karbantartása
  • Emelőgépek szervizelése, karbantartása
  • Egyedi haszongépjárművek tervezése
Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

az Európai Unió 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

13. és 14. cikkei szerint

 

 

Adatkezelő megnevezése: GIF Modul Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Kiss J. u 15.

Telefonszám: 06-28/545-530

Email: mail@gifmodul.hu

 

Ezúton kívánjuk Önt tájékoztatni a személyes adatok kezeléséről és az Önnel szembeni jogi követelményekről, illetve az Ön jogairól. Az adatkezelés tartalma és tárgya nagyban függ az alapul szolgáló üzleti kapcsolat természetétől és terjedelmétől.

A jelen tájékoztató a GIF Modul Kft. által kezelt adatokra vonatkozik.

 

Milyen adatok kerülnek kezelésre és honnan származnak ezen adatok?

 

A GIF Modul Kft. az Öntől az üzleti kapcsolatunk során kapott személyes adatokat, illetve a leendő ügyfelek tájékoztatásából, informálásából, árajánlatadásból, stb. származó személyes adatokat kezeli.

Személyes adatnak minősülnek az Ön személyes adatai (név, cím, elérhetőségi adatok stb.), azonosító adatok (pl. személyazonosító adatok) és hitelesítő adatok (pl. aláírás minta, aláírási címpéldány). Továbbá a személyes adatok magukban foglalhatják a szerződéses kötelezettségünk teljesítéséből származó adatokat, hirdetési és értékesítési adatokat, dokumentációs adatokat, nyilvántartási adatokat, valamint a jogi és szabályozási követelményeknek való megfeleléshez szükséges adatokat.

 

Mely célok érdekében és milyen jogalapon kerülnek kezelésre az adatok?

 

·         Szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés b) pont

 

A személyes adatok kezelésére a szerződésben szabályozott szolgáltatások nyújtásának célja érdekében kerül sor (értékesítés, javítás-szervizelés, tervezés), továbbá az ehhez kapcsolódó valamennyi adminisztrációs tevékenységek érdekében. Az adatkezelés céljára vonatkozó tájékoztatás a vonatkozó szerződéses dokumentumokban, a részletes leírás pedig a honlapunkon is közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában megtalálhatóak.

 

·         Jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont

 

A személyes adatok kezelésére sor kerülhet különféle jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (pl. korrupció ellenes törvény, adózásra vonatkozó törvény, stb.).

 

·         Az Ön hozzájárulásában meghatározott cél(ok) érdekében (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont

 

Amennyiben Ön hozzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez, az adatkezelésre kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célok érdekében és az abban megállapodott mértékig kerül sor. A már megadott hozzájárulás bármikor a jövőre nézve visszavonható (pl. jogosult tiltakozni a személyes adatai marketing és hirdetési célok érdekében végzett kezelésével szemben, amennyiben a továbbiakban már nem járul hozzá a jövőbeni kezelésükhöz).

 

Ki kapja meg az Ön adatait?

 

A GIF Modul Kft.-n belül, az Ön adatai olyan munkavállalók részére kerülnek továbbításra, akik részére az a szerződéses, törvényi és szabályozási kötelezettségeik teljesítése, valamint a jogos érdekeik érdekében szükséges. Valamennyi adatfeldolgozó szerződéses kötelezettsége az adatainak bizalmas kezelése és hogy azokat kizárólag a szolgáltatások nyújtása részeként kezelje.

Jogi vagy szabályozási kötelezettség esetén, a közfeladatot ellátó szervek és intézmények a személyes adatai címzettjei lehetnek.

Szerződéses kötelezettségek teljesítése esetén szükséges a személyes adatait egyéb a csoportba tartozó társaságok részére továbbítani. Az adatai kizárólag a teljesítés érdekében szükséges mértékben kerülnek továbbításra.

 

Mennyi ideig kerülnek tárolásra az adatai?

 

A személyes adatait amennyiben szükséges a teljes üzleti kapcsolat időtartama alatt kezeljük (a szerződéskötés kezdeményezésétől, annak teljesítésén át egészen annak megszüntetéséig), valamint többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és számviteli valamint adózási kötelezettségekből eredő törvényi tárolási és dokumentációs kötelezettséggel összhangban.

 

Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt?

 

Önnek joga van a tárolt adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz, valamint az adattovábbításhoz összhangban az adatvédelmi jogszabályok követelményeivel. Panaszait elküldheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu).

 

Köteles Ön adatokat szolgáltatni?

 

Az üzleti kapcsolat részeként, Ön köteles az üzleti kapcsolat létesítése és folytatása érdekében szükséges személyes információkat szolgáltatni, valamint az adatok jogszabály általi szükséges gyűjtése érdekében. Azonban Ön nem köteles hozzájárulását adni olyan adatkezeléséhez, mely szerződés teljesítése érdekében, jogszabály és/vagy bármely szabályzat alapján nem szükséges.

 

A GIF Modul Kft. 2018. május 25-től érvényes Adatvédelmi Szabályzatát a következő linken éri el.<< vissza