Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A honlapon megadott elérhetőségekre elküldött önéletrajzom által kijelentem a következőket:

1.Hozzájárulok, hogy személyes adataimat, melyeket a GIF Modul Kft honlapján keresztül elérhető álláskereső adatbázisba elküldök, a GIF Modul Kft feldolgozza (ideértve az adatok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését) és esetleges munkaerő keresési folyamataiban felhasználja.

2. Az általam megadott személyes adatok megfelelnek a valóságnak és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt végzettségemre, szakmai tapasztalataimra vagy személyes tulajdonságaimra vonatkozólag.

3. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatoknak az adatbázisba történő megküldése nem biztosít számomra semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan, azonban jogomban áll az adatbázisba elküldött személyes adatokat módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy töröltetni.

4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a GIF Modul Kft okkal feltételezi, avagy az adatbázisba általam elküldött személyes adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az elküldött személyes adatok valótlanságot tartalmaznak, avagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, a GIF Modul Kft-nek jogában áll az általam elküldött személyes adatokat az adatbázisból eltávolítani.

5. Tudomásul veszem, azzal hogy a személyes adatokat az adatbázisba felveszi, a GIF Modul Kft. nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számomra álláslehetőséget biztosít.


6. Hozzájárulok, hogy az általam megadott elérhetőségeimre a GIF Modul Kft értesítést küldjön, mely értesítés tárgya kizárólag toborzással, munkaerő-felvétellel kapcsolatos.